مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

بهترین شکل ارتباط جنسی

مشاور فردی - درمان افسردگی - دکتر روانشناس - مشاوره ازدواج - سایت مشاوره - مشاوره زنان - مشاور خانواده
                                                        مرکز مشاوره زنان

مشاوره فردی و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.6
بهترین شکل ارتباط جنسی
ارتباط جنسی زمانی با کیفیت و عالی است که با عشق همراه باشد و عشق موجب تعالی آن شود. برای این‌که زن به رضایت جنسی برسد، نیاز به حمایت عاطفی دارد؛ از طرفی برای مرد هم درک تفاوت جنسی زن اهمیت دارد. برای این‌که مرد به رضایت جنسی برسد، باید احساس کند همسرش را به رضایت جنسی رسانده است. این موضوع تمرین و یادگیری مهارت‌های جدید را برای برقراری ارتباط جنسی می‌طلبد.
بیان احساسات واقعی در ارتباط، مانند آب دادن به گیاه است و آن‌چه را که ممکن است رو به نابودی برود، زنده و رو به رشد نگه می‌دارد. در نتیجه بازگو نکردن احساسات واقعی به کسی که برای شما اهمیت دارد، به معنای فاصله گرفتن از عشق است. اگر احساسات حقیقی را در ارتباط بازگو نکنید، چیزی پس از ارتباط با تعجب به پشت سر خود نگاه می‌کنید و از خود می‌پرسید: «چه اتفاقی برای آن احساسات لذت‌بخش افتاده و آن فضای جادویی کجا رفته است؟» حقیقت این است که عشق و جادو زیر انبوهی از احساسات ناگفته دفن شده‌اند.
دیگر نمی‌توانید احساسات منفی خود (عصبانیت، غم، ترس و تأسف) را بیان کنید و انتظار داشته باشید که احساسات مثبت عاشقانه در شما باقی بمانند. زمانی که خود را با احساسات ناخوشایند تسکین می‌دهید، به همان نسبت توانایی یافتن احساسات مثبت را از دست خواهید داد. سرکوب احساسات منفی به معنای سرکوب احساسات مثبت است.
تاثیرات طولانی بازگو نکردن حقیقت برای خودتان و دیگران و پس زدن احساستان به معنای از دست دادن توانایی شما برای احساسات مثبتی مانند لذت، هیجان و عشق است. فرهنگ لغت، عشق را به معنای «احساس عمیق و شدید» معنا کرده است. اگر زمانی احساسی را که نمی‌خواهید بروز دهید سرکوب کنید، خود به خود توانایی‌تان برای احساس واقعی آن محدود شده و به تدریج احساس عشق و محبت در تمام روابطتان از بین خواهد رفت.                                                          مشاور خانواده

مشاوره فردی