مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

به زنان خود بیشتر توجه کنید

مشاور فردی - درمان افسردگی - دکتر روانشناس - مشاوره ازدواج - سایت مشاوره - مشاوره زنان - مشاور خانواده
                                                        مرکز مشاوره زنان

مشاوره فردی و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.6
به زنان خود بیشتر توجه کنید
اگرچه زنان مدرن به طبیعت‌های زنانه خود وابسته هستند‌ و اعتماد به نفس دارند، اما هنوز هم در پی مردانی قوی هستند که از آنها حمایت و دفاع کنند. آنها هم فردی حمایت‌گر و تامین‌کننده با احساس متفاوت می‌خواهند. در دنیای امروز مردانی مورد توجه زنان هستند که شرایط عاطفی را برای آنان فراهم کنند تا آنها به سلامت بتوانند احساسات خود را کشف و بیان نمایند. زمانی که مرد به احساسات همسرش گوش کند و اجازه دهد تا با صراحت، بدون شنیدن پاسخی منفی اظهارنظر کند، زن نه‌تنها قدردان او خواهد بود، بلکه بیشتر هم جذب مرد می‌شود. تامین حمایت عاطفی از طرف مردان، توانایی و مهارتی جدید می‌طلبد.
با جا خالی دادن و پس کشیدن، مرد می‌تواند از عصبانیت دوری کند و با شیوه‌های جدید زنی را که دوست دارد مورد حمایت قرار دهد. این توانایی و قدرت جدید نه‌تنها به مرد کمک می‌کند، بلکه به زن اطمینان می‌دهد که مرد هم می‌تواند به عشقی که استحقاقش را دارد و می‌خواهد، برسد.
امنیت مهم‌ترین هدیه‌ای است که مرد می‌تواند به زن بدهد. در جوامع قدیمی، بیشتر امنیت مادی در نظر بود. امروزه، به همان نسبت به امنیت عاطفی توجه می‌شود. زن به دنبال کسب امنیت بدون هیچ‌گونه نیاز به تکیه‌گاه است تا احساسات خود را بدون ترس از عدم پذیرش، ابطال یا نتیجه‌اش ابراز کند. دستیابی و تامین چنین امنیتی مدله‌ای تدریجی است. همان‌طور که زن در اعتماد پیشرفت می‌تواند مرد را با عشق و رغبت بیشتر پذیرا باشد.                                                          مشاور خانواده

مشاوره فردی