بهترین سایت مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج آنلاین 1391
مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
مرکزی: ۸۸۴۲۲۴۹۵-۰۲۱

تست خانواده

تست خانواده


تست خانواده و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.7
انجام بعضی از تست های روانشناسی از جمله تست خانواده میتواند کمک بزرگی به نحوه برقراری روابط با دیگر اعضای خانواده ، حل مشکلات خانوادگی و شناخت بیشتر خانواده و اعضای آن کند.ه و بهترین راهکارها را برای حل آن در اختیار شما قرار میدهد.
به طور کلی در تربیت فرزندان و مدیریت محیط و اعضای خانواده ، چهار دسته مطرح شده اند. نوع اول خانواده های سخت گیر را دربر میگیرند. پدر و مادر به فرزندان خود بسیار سخت میگیرند  از خود عطوفت و مهربانی نشان نمیدهند و تمام اعمال آنها را کنترل میکنند.
نوع دوم شامل خانواده هایی میشود که نسبت به تربیت فرزندان و برقراری روابط با یکدیگر سخت گیر نیستند وهمه چیز به آسان میگیرند تا راحت تر زندگی کنند و والدین و فرزندان هیچ گونه توقع و انتظاری از یکدیگر ندارند.
نوع سوم دسته ای از خانواده ها هستند که هیچ قانون خاصی رابرای خود وفرزندان تدارک ندیده اند و هر کس به خواست خود عمل میکند، اعضای خانواده افسرده و بیحال هستند و همواره احساس تنهایی میکنند. اصطلاحا به این خانواده ها، خانواده پریشان میگویند.
اما نوع آخر خانواده هایی هستند که از آنها با نام خانواده سالم یاد میشود ، در این خانواده ها تعادل و تناسب برقرار است و محیط خانه و خانواده صمیمی ، آرام و مملو از آرامش است ، همه بنظر یکدیگر احترام میگذارند وبرای هم ارزش قائلند.
روانشناسان ما در این مرکز خدمات ویژه ای برای انجام انواع تست های روانشناسی از جمله تست خانوادهارائه میدهند و این تست ها براساس آخرین متد های تائید شده انجام میگیرد. این آزمون ها میتواند مشکلات و معضلات روابط  بین اعضای خانواده را به شما شناسانده و بهترین راهکارها را برای حل آن در اختیار شما قرار میدهد.


تست خانواده

تست خانواده

در بهترین مراکز مورد تایید

کانون مشاوران ایران


تست خانواده