مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

در ارتباط جنسی زنان ماه و مردان خورشید هستند!

مشاور فردی - درمان افسردگی - دکتر روانشناس - مشاوره ازدواج - سایت مشاوره - مشاوره زنان - مشاور خانواده
                                                        مرکز مشاوره زنان

مشاوره فردی و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.6
در ارتباط جنسی زنان ماه و مردان خورشید هستند!
تجربه جنسی برای زن همیشه همراه با اوج و فرود است. زن همانند ماه است. گاهی مانند ماه کامل، گاهی مانند ماه نو است. زن در زمان ماه نو یا نیمه بدون توجه به این که تا چه حد به همسرش علاقه دارد، میل جنسی ندارد. اما حتی اگر او میل جنسی نداشته باشد، هنوز هم ارتباط جنسی بایش خوشایند است. مرد در این مورد متفاوت است. او مانند خورشید است که هر روز با لبخندی طلوع می‌کند. اگر تمایل به سکس در مرد برانگیخته شود، تا ارتباط جنسی نداشته باشد، به رضایت نمی‌رسد.
دوره تمایلات جنسی زن حدود بیست و هشت روز به طول می‌انجامد. گاهی او در دوره بدر ماه است، گاهی در دوره نیمه ماه و گاهی ماه نو است. در هر یک از دوره‌ها، تمایلات جنسی زن متفاوت است. هیچ پیش‌بینی برای این که بدانی زن در کدام دوره به سر می‌برد، وجود ندارد. حتی ماه به ماه طول تغییرات دوره هم متغیر است. برای زن، جاذبه جنسی، یا همان بدر کامل، مانند رفتن به نمایش آتش‌بازی است. در حالی که شهوت در نیمه ماه شبیه به بیرون شهر رفتن در یک روز بهاری است. حتی شهوت در ماه نو مانند بیدار شدن بعد از خوابی طولانی است. زن احساس می‌کند که چه خوب که مرد تمایل جنسی دارد.
مرد باید به خاطر داشته باشد که زن زمانی که به رضایت جنسی برسد، دیگر ارتباط جنسی را طلب نمی‌کند. شهوت مرد مانند خورشیدی است که هر روز صبح با لبخند طلوع می‌کند. هرچند که مرد تفاوت جنسی میان خود و همسرش را درک می‌کند، اما زمانی که همسرش تمایل به ارتباط جنسی ندارد، فکر خواهد کرد که چه اتفاقی رخ داده و در نتیجه او هم علاقه به ادامه را از دست می‌دهد.
مردان لازم است بدانند که برای زنان شهوت هدف اصلی نیست. زن ممکن است به خاطر نزدیکی و محبت، از ارتباط جنسی لذت ببرد؛ و یا به همان شدتی که میل به محبت و عشق دارد، به ارتباط جنسی علاقه نشان دهد.                                                          مشاور خانواده

مشاوره فردی