مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

زنان و ارتباطات جنسی

                                                        مرکز مشاوره زنان

مشاوره فردی و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.6
زنان و ارتباطات جنسی
امروزه زنان به قبل از ارتباط جنسی بیشتر تمایل نشان می‌دهند. ارتباط جنسی از جانب زن از ابتدا روشی برای رضایت همسر بوده است. برای مادران ما، ارتباط جنسی روشی برای رضایت همسرانشان بوده، نه خودشان. برای بسیاری از زنان علاقه پرورش یافته با سکس، واکنشی است برای رسیدن به احساسات زنانه و حفظ تعادل در شخصیت آنها. ارتباط جنسی با کیفیت، زن و مرد را به یک نسبت راضی نگه می‌دارد.
گذراندن بیشتر روز در شغل مردانه، این میل را در زن ایجاد می‌کند که وقتی به خانه می‌رسد همسری با عشق از او پذیرایی نماید. همچنین می‌خواهد با داشتن ارتباط جنسی به آرامش برسد. ارتباط جنسی با کیفیت، زن و مرد را به یک اندازه راضی می‌کند. برای غلبه بر فشارهای روحی جامعه مدرن، نه تنها مرد نیاز به حمایت زن دارد، بلکه زن نیز به همان نسبت به حمایت همسرش نیاز دارد. با یادگیری مهارت‌های جدید، زن و مرد می‌توانند این مشکل را با یکدیگر حل کنند. ارتبا جنسی با کیفیت، زن را آسوده خاطر کرده طوری که عشق را در قلبش تجربه می‌کند. در ارتباط جنسی، مهارت و دانش مرد، در این که زن برای او اهمیت دارد، جای بحث باقی نمی‌گذارد. گرسنگی عشق در روح زن، با عشق و توجه همسرش ارضاء می‌شود، در حالی که باری دیگر در برابر عمیق‌ترین تمایلات زنانه‌اش تسلیم می‌شود، لحظه‌ای از کشش و خواهش خود رها می‌گردد.


                                                          مشاور خانواده

مشاوره فردی