مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

مسئولیت زن

                                                        مرکز مشاوره زنان

مشاوره فردی و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.6
مسئولیت زن
اگرچه زن نسبت به نیازهایش در ارتباط بسیار واقف‌تر است، اما این موضوع سبب نمی‌شود که او به تنهایی مسئولیت حل مشکلات را به عهده بگیرد. به دو روش اساسی می‌تواند نیازهایش را برآورده نماید. اول، باید نیازها و آرزوهایش را با مخاطبش بدون آن‌که او را برنجاند، در میان بگذارد. دوم، باید نیازهایش را از طریق‌های مختلفی ارضا نماید، نه این‌که تنها همسر خود را مسئول نارضایتی‌ها بداند و یا به او به چشم تنها منبع ایجاد رضایت نگاه کند.
عبرت از اشتباهات
گاهی همانطور که پیرتر می‌شویم، می‌بینیم که همه چیز تکراری و یکسان می‌گذرد. نمی‌دانیم که الگوهای ما می‌تواند تغییر کند. در حالی که روزها می‌گذرند، زنان و مردان به دلیل این تصور غلط که ارتباطات یکسان و یکنواخت می‌گذرد، از درگیری‌ها دوری می‌کنند. اما اینطور نیست. وقتی ما زمانی را برای عبرت و جبران خطاهایمان در روابط گذشته می‌گذاریم، می‌توانیم مطمئن باشیم که در آینده ارتباطمان بهتر خواهد شد.
همه ما انسان‌ها درطول زندگی‌مان مرتکب اشتباه می‌شویم. تـنها سوالی که پیش می‌آید این است که: آیا آنقدر عاقل هستید که از این اشتباهات درس بگیرید؟ عـدم مـوفـقـیت و شـکسـت ها نشانگر این هستند که راه پـیـروزی راهـی دشـوار و پـیـچ در پـیـچ اسـت. آنـهــایی کـه مـی خواهـنـد از خـود اثـری مـانـدگار در دنیای تجارت باقی بـگـذارنـد، بـر سـر راه خـود نـاگـزیـر از رویـارویـــی با موانع و مشـکلات هسـتند. و هـر چـقـدر هـم کـه دانـش و کـفایـت داشته باشند، باز از این مسئله مستثنی نیستند.
زمانی که ما از اشتباهاتمان عبرت بگیریم، قدرت پیشرفت در ارتباطاتمان را پیدا می‌کنیم. قدر ارتباطی طولانی مدت، به این نتیجه می‌رسیم که همسرمان عوض نمی‌شود. این عقیده بازدارنده نه‌تنها مارا از رشد باز می‌دارد، بلکه همسرمان نیز از رشد باز می‌ماند. زمانی که به تغییرات همسرمان وابسته می‌شویم، هر دو نفرمان عقب می‌مانیم. بهترین و تنها راه برای ایجاد تغییر در ارتباط، تمرکز و توجه در تغییر خودمان است.
برای ایجاد ارتباط به دو نفر احتیاج است. زمانی که یک شخص تغییر کند، به طور قطع رابطه نیز تغییر می‌کند. تلاش برای پیشرفت ارتباط تطابقی با تلاش برای تغییر همسرمان ندارد. تغییر زمانی ممکن می‌شود که ما به تغییر خودمان متکی باشیم.                                                          مشاور خانواده

مشاوره فردی