بهترین سایت مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج آنلاین 1391
مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
مرکزی: 44034490-021

مشاوره خانواده منطقه 15 تهران

مشاوره خانواده منطقه 15 تهران


مشاوره خانواده منطقه 15 تهران و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.7
مرکز مشاوره خانواده زیر نظر کانون مشاوران ایران راه اندازی شده و با به خدمت گرفتن مشاورانی با تجربه و کاردان در زمینه مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده سعی در این دارد تا فرهنگ مشورت گرفتن و استفاده از نظرات خوب دیگران در کار ها را جا انداخته و با ارائه خدمات مشاوره ای در تمامی مناطق تهران به خصوص برای ساکنین منطقه 15 تهرانبه عنوان مرکز مشاوره منطقه 15 تهران برآن است تا گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح فرهنگی جامعه بردارد. از این رو با برپایی شعب در مناطق 8 تهران و  با مشاوره خوب در زمینه های متعددی از جمله مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده  در شعب این مرکز مانند مرکز مشاوره خاوران،مرکز مشاوره آهنگ ،مشاوره خانواده بعثت، مرکز مشاوره قصر فیروزه، مشاوره خانواده دولت آباد و مشاوره خانواده خاوران به این هدف خود را نزدیک می کند.
همچنین این مرکز با مشخص کردن اهداف خود و همچنین ساز و کاری مشخص می کوشد تا هرچه بیشتر خود را مطرح سازد. به همین منظور مرکز مشاوره منطقه 8 تهران شعب دیگر خود را در مشاوره ازدواج دولت آباد،مشاوره ازدواج خاوران ، مشاوره خانواده آهنگ ، مرکز مشاوره بعثت و مشاوره ازدواج قصر فیروزه راه اندازی کرده است

آدرس دکتر روانشناس

مشاوره خانواده منطقه 15 تهران