بهترین سایت مشاوره خانواده و مشاوره ازدواج آنلاین 1391
مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

مشاوره شغلی

مشاور خانواده


مشاوره شغلی و امور مرتبط با آن سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.8

بحث شغل و کار که به میان می آید عده ای به فکر فرو رفته و به یاد مشکلات خود برای استخدام ویا بیکاری می افتند وعده ای نیز به یاد موفقیت های خود درهنگام استخدام و ورود به کار اما هرآنچه که است برای شروع یک کار ویا برای موفقیت در مصاحبه استخدام باید یکسری اصول را رعایت نمود تادر آزمون استخدام شرکت ها موفقیت لازم را کسب کرده و در آن شرکت مشغول به کار شد. مشاورین ما دررمینه فرصته مصاحبه با تحقیقات انجام شده به مواردی رسیدند که یک فرد برای استخدام کار و موفقیت در مصاحبه استخدام شرکت باید باآن آشنا باشد.

برای موفقیت در آزمون استخدام شرکت و موفقیت در مصاحبه شغلی چه باید کرد؟

درابتدا باید بدانید که شما باهر توانایی که دارید اکنون برای استخدام در یک شرکت خاص تلاش می کنید. به خود باور داشته باشید و سعی کنید استرس را ازخود دور کنید استرس و اضطراب بزرگترین مانع برای نشان دادن توانایی شما برای استخدام درآن شرکت میباشد. بنابراین به یاد داشته باشید که شما قبل از شرکت در این آزمون و حضور در مصاحبه باید بارها با خود تکرار کنید که شما می توانید. سپس این خود باوری را در خود القاء کرده و مطمئن باشید که اگر تمام توانایی  وویژگی های خود را نشان دهید میتوانید فردای آنروز به عنوان کارمند همان شرکت مشغول به کار شوید. البته شرکت در آزمون های ورودی در هر شغلی نیازمند اطلاعات کافی برای شرکت در آن آزمون می باشد بنابراین در اولین گام می بایست منابع مربوط به آنرا مطالعه کرده و با آمادگی در زمینه اطلاعات مربوط به آن بر سر جلسه ازمون شرکت کنند.

اما با استرس و مشکلات مصاحبه شغلی چه کنیم؟!

پس از شرکت در هر آزمون استخدام، پذیرفته شدگان در آزمون باید در مرحله بعدی یعنی مصاحبه جهت استخدام شرکت کنند میزان استرس و اضطراب در این مرحله به سطحی میرسد که داوطلب نمیتواند درآن مصاحبه حتی نیمی از ویژگیها و توانایی های خودرا به افراد حاضر درمصاحبه نشان داده و به همین علت رد می شوند و باداشتن شایستگی بسیار نمیتوانند وارد شرکت مورد نظر شده و مشغول به کار شوند. بنابراین کانون مشاوران ایران با در نظر گرفتن این معضل و مشکل اقدام به راه اندازی بخشب با نام مشاوره شغلی کرده و با این هدف که بتواند این اعتماد به نفس را در متقاضیان کار به وجود بیاورد تا در هر شغلی آنکس که توانایی لازم را دارد استخدام شود.

در این مرکز مشاور شغلی و استخدام به شما یادآوری می شود تادر هنگام مصاحبه استخدام برروی حرکات خود کنترل داشته وبه خود مسلط باشید. شما باید بدانید که حتی اگردر آن شرکت استخدام نشوید هیچ چیز عوض نشده است بنابراین باید بدون هیچگونه استرس وتنشی آنچه شما رابرای مرحله دوم یعنی مصاحبه شغلی به آن شرکت کشانده است نشان دهید. بهیچ چیز فکر نکنید وتنها به خود بگویید که میتوانید استخدام شوید. برروی اطلاعات خود مرور کنید ودر هنگام مصاحبه از هرگونه حرکت اضافی، خنده های بلند ویا صحبت کردن باصدای بلند بپرهیزید. بسیار رسمی برخورد کرده ودر عین رسمی بودن، راحت باشید. از حرکات اضافی دست وصورت وگردن بپرهیزید و همواره یک لبخند باخود بهمراه داشته باشید. به گونه ای رفتار کنید که انگار شما استخدام آن شرکت هستید. به این صورت است که می توانید بااعتماد به نفس کافی در آن شرکت استخدام شده و خود را دارای یک شغل مناسب ببینید.مشاوره شغلی

مشاوره شغلی

در بهترین مراکز مورد تایید

کانون مشاوران ایرانمشاوره شغلی کانال تلگرام