مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

چرا ارتباط جنسی بسیار مهم است؟

                                                        مرکز مشاوره زنان

مشاوره فردی و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.6
چرا ارتباط جنسی بسیار مهم است؟
اکنون همه می‌دانیم که ارتباط جنسی برای مردان و فضای عاشقانه و رمانتیک برای زنان بسیار اهمیت دارد، اما دیل آن را نمی‌دانیم. بدون درک عمیق‌تر از تفاوت‌های بنیادی، زنان اهمیت ارتباط جنسی را در مردان دست کم گرفته و بسیاری از اوقات آنها را به خاطر خواستن ارتباط جنسی مورد انتقاد قرار می‌دهد.
زمانی که زن دلایل واقعی این که چرا بعضی از مردان فقط به ارتباط جنسی فکر می‌کنند را کشف کند، انتقاد کمتری خواهد کرد. با درکی عمیق‌تر از تفاوت‌های جنسی‌مان بر اساس پیشرفت‌های تاریخی و شرایط اجتماعی، زن می‌تواند دلیل آن را بفهمد. برای بسیاری از مردان تحریک جنسی کلیدی برای کمک به آنها برای ایجاد ارتباط و درک احساسات عاشقانه است.
ارتباط جنسی برای مردان و فضای عاشقانه و رمانتیک برای زنان بسیار اهمیت دارد. بدون درک عمیق‌تر از تفاوت‌های بنیادی، زنان اهمیت ارتباط جنسی را در مردان دست کم گرفته و بسیاری از اوقات آنها را به خاطر خواستن ارتباط جنسی مورد انتقاد قرار می‌دهد. در طی ارتباط جنسی است که قلب مرد گشوده می‌شود، او این اجازه را پیدا می‌کند که احساسات عاشقانه و گرسنگی عشق را تجربه کند. بدون اغراق، تنها ارتباط جنسی است که احساس نیاز برای عشق را به مرد می‌دهد، در حالی که دریافت عشق به زن کمک می‌کند تا گرسنگی جنسی را احساس کند.
زنان برای این‌که احساس کنند مورد توجه و علاقه واقع شده‌اند، نیاز به ایجاد فضایی رمانتیک دارند. در طی سال‌ها مهمترین خواسته آنها برای رشد و پرورش عشق در ارتباط جنسی، تک‌همسری بوده است. مرد می‌تواند فضایی رمانتیک را بسازد، ولی اگر این رابطه، رابطه تک‌همسری نباشد، عشق در زن ارضاء نخواهد شد. عشق و فضای رمانتیک به زن القا می‌کند که او منحصر به فرد است و زن احساس ویژه بودن نمی‌کند، مگر این‌که بداند تنها زنی است که مورد عشق و محبت همسرش است. عشق و فضای رمانتیک به زن القا می‌کند که منحصر به فرد است.
همانطور که زن مسن‌تر می‌شود، توانایی‌اش برای احساس و بیان عشق افزایش پیدا می‌کند. اگر چنین عشقی را احساس کند، می‌تواند به همسرش اعتماد کند که همیشه به خاطر او حضور دارد. اگر زن احساس کند که با زن دیگری مقایسه می‌شود یا با زن دیگری مجبور است رقابت کند، نمی‌تواند در فضایی باز رشد کند. اگر احساس کند که همسرش روابط نامشروع دارد، ممکن است عشقش کاملا سرکوب شود، او نیاز به فضایی پاک و راحت دارد تا شکفته شود. نه‌تنها زن، بلکه مرد نیز از تک‌همسری نفع می‌برد. زمانی که مردی مورد اعتماد همسر است، دیگران نیز به او اعتماد می‌کنند. رابطه جنسی تک‌همسری نه‌تنها به مرد غنا می‌دهد، بلکه میزان اعتماد به نفس او را به بالاترین درجه می‌رساند.                                                          مشاور خانواده

مشاوره فردی