مشاوره آنلاین تلفنی یا حضوری
۸۸۴۲۲۴۹۵ -۰۲۱

درباره مشاوره خانواده

مشاوره زنان - مرکز مشاوره - مشاوره خانواده - مشاوره آنلاین - مشاوره مادران - مرکز مشاوره - مشاوره ازدواج - مشاور ازدواج - مشاوره ازدواج
                                                        مشاوره خانواده

درباره مشاوره خانواده و امور مربوط به آن بهترین سایت مشاورخانواده سال 1391. 4.3
فعالیت سایت کانون مشاوران ایران و یا همان سایت مشاورخانواده دات کام ارجاع کاربران به مراجع ذی صلاح مشاوره در کشور می باشد که در سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرده است، حوزه فعالیت این سایت ارجاع مراجعان به مراکز مشاوره ایست که از نگاه ما دارای خدمات مشاوره قابل قبولی هستند، این مرکز به هیچ عنوان مسولیتی در قبال مراکز مشاوره و یا کیفیت مشاوره در آن مراکز ندارد، ولی در عین حال تمامی هدف تشکیل آن استفاده هم میهنان عزیزمان از خدمات مشاوره در مراکز مشاوره می باشد.
سایت کانون مشاوران ایران پلی است در فضای وب بین کاربران و مراکز مرتبط با آن تا بتوان هرچه بیشتر خدمات مشاوره را تسهیل نمود.
سایت کانون مشاوران ایران مشاور خانواده را بجهت تبدیل آن به مرکز مشاوره آنلاین برای رفع نیاز مشاوره در کشور در زمینه مشاور خانواده،مشاوره آنلاین، مشاوره روانپزشکی، مشاوره روانشناسی و مشاوره ازدواج راه اندازی نموده است، این خدمات توسط مراجع ذی صلاح دارای مجوز برگزار می گردد.
                                                        مشاور خانواده

درباره مشاوره کانال تلگرام